HS1AR
ตุลาคม 22, 2016, 08:18:19 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: SMF - Just Installed!
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดรับสมัครอบรมและสอบ ประจำปี 2555  (อ่าน 2113 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
E20ZSY
"ก่อนพูด เราเป็นนายคำพูด หลังพูด คำพูดเป็นนายเรา"
Administrator
Hero Member
*****
เพศ: ชาย
กระทู้: 8185


AMATEUR RADIO ASSOCIATION OF SARABURI

e20zsy-1@hotmail.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« เมื่อ: ธันวาคม 02, 2011, 09:49:32 PM »

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับระกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
                           ครั้งที่ 4 - 15 / 2555 ประจำปี 2555
                           -------------------------------
       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยการมอบหมายของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) ปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการประชุมครั้งที่ 21/2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 อนุมัติให้สมาคมวิทยุสมัครเล่น ดำเนินการจัดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น จำนวน 12 สมาคมฯ สำนักงาน กสทช.จึงขอประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4/2555 - 15/2555 ดังนี้
 
       1.คุณสมบัติผู้สมัคร
 
       1.1 ผู้สมัครเข้ารับการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
       1.1.1 มีสัญชาติไทย
       1.1.2 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ซึ่งต้องห้ามตามระเบียบของมหาเถรสมาคม
 
       2. การรับสมัคร
       2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมและสอบฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่น ทั้ง 12 แห่ง ดังรายละเอียดปรากฎในตารางกำหนดการอบรมและสอบฯ แนบท้ายประกาศนี้
       2.2 จำนวนการรับสมัครรุ่นละไม่เกิน 500 คน
 
       3.เอกสารและหลักฐานในการสมัคร ประกอบด้วย
       3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
       3.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
       3.3 สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ
       3.4 กรณีู้ผู้สมัครอายุไม่ถึง 7 ปี และ/หรือผู้ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน ป.05 หนังสือรับรองของสถานศึกษา บัตรประจำตัวนักเรียนพร้อมติดรูปถ่ายอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
 
       4. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
       4.1 การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น คนละไม่เกิน 1,000 บาท ประกอบด้วย
       4.1.1 ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่รวม 700 บาท/คน ดำเนินการโดยสมาคมผู้ดำเนินการจัดการอบรมและสอบ
       4.1.2 ค่าธรรมเนียมในการจัดการอบรมและสอบ 200 บาท และค่าใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย 100 บาท รวมเ็ป็นเงินทั้งสิ้น 300 บาท ชำระให้กับสำนักงาน กสทช.(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
       4.1.3 ให้สมาคมฯที่ได้รับอนุญาต จำหน่ายใบสมัครให้แก่ผู้สมัครโดยตรงและมิให้นำเงื่อนไขการสมัครเ็ป็นสมาชิกหรือการบริจาคมาเ็ป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการจำหน่ายใบสมัครหรือให้สิทธิ์ก่ผู้สมัครรายหนึ่งรายใดมากกว่าผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกหรือผู้บริจาค
 
       5. กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจัดอบรมและสอบ
           รายละเอียดปรากฎในตารางกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้
 
       6. หลักสูตร
           การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้้น ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ.2550 ภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2 แนบท้ายระเบียบ ฯ
 
       7. เกณฑ์การรับรองผล
       7.1 ผู้เข้ารับการอบรมและสอบต้องเข้ารับฟังการบรรยายตลอดหลักศูตร 1 วัน
       7.2 ให้มีคะแนนการสอบทั้งสิ้น 100 คะแนน โดยแบ่งเป็นเกณฑ์การตัดสินเป็น 2 ส่วน คือ คะแนนสอบภาคทฤษฎี 80 คะแนน และคะแนนการเข้ารับฟังการบรรยายทุกหัวข้อวิชา 20 คะแนน
             ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมและสอบต้องได้คะแนนทั้งสองส่วนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าสอบได้และมีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
 
           ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2554
 
 
 
                                                                         นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
                                                                    ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการ กสทช.

**ของเดิมที่อนุมัติปี 54-55**
 
001.สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา HS2AS
   14 - 15 ม.ค. 2555 โทร.081-9357469 , 038-541145 , 038-541399
 
002.สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครราชสีมา HS3AN
   28 - 29 ม.ค. 2555 โทร.081-9760050 , 089-5858268
 
003.สมาคมวิทยุสมัครเล่นกระบี่ HS8AK
   11- 12 ก.พ. 2555 โทร.075-621144 , 081-5976163  
 
 
ตารางการจัดอบรมและสอบฯ ประจำปี พ.ศ.2555
รับสมัครรอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรฯ ไม่เกิน 500 คน * จำนวน 12 สมาคมฯ*
ครั้งที่ 4 -15 / 2555
 
1.สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี HS8AS (63/1 ถ.ภักดี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000)
   25 - 26 ก.พ. 2555 โทร.0-7728-7630 โทรสาร 0-7727-2328
 
2. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดบุรีรัมย์ HS3AB (559 ม.1 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000)
   17 มี.ค. 2555 โทร.08-6428-2767 , 0-81669-1292
 
3.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดตราด HS2AT(43/1 ม.3 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000)
   31 มี.ค. 2555 โทร.0-3952-0308
 
4.สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช HS8AN (1810/32 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000)
   21 - 22 เม.ย. 2555 โทร.0-7531-2155 , 08-1956-2053
 
5.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดภูเก็ต HS8AT (63/736 ถ.วิรัชหงษ์หยก ซ.3/7 หมู่บ้านอนุภาษมโนรมย์ ม.4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000)
   12 พ.ค. 2555 โทร.0-7635-4860 , โทรสาร 0-7652-2143
 
6.สมาคมวิทยุวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสระบุรี HS1AR (33/4 สนามกีฬาจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000)
   26 - 27 พ.ค. 2555 โทร.08-3298-2888 , 08-5938-8689 , 03-6312-785
 
7.สมาคมวิทยุสมัครเล่นอุบลราชธานี HS3AU (198-200 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000)
   9 - 10 มิ.ย. 2555 โทรสาร 0-4531-3256 , 08-1264-9305
 
8.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพัทลุง HS9AP (วัดนางลาด เลขที่ 123 ถ.จ้ายเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000)
   23 - 24 มิ.ย. 2555 โทรสาร 0-7467-0599 , 08-4396-7601
 
9.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลำพูน HS5AL (259 ม.12 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000)
   14 ก.ค. 2555 โทร.0-5356-1397 , 08-6914-4339
 
10.สมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียนสมุทรสาคร HS7AT (1000/26 ถ.สรศักดิ์ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000)
   28 - 29 ก.ค. 2555 โทร.0-3441-1286
 
11.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดจันทบุรี HS2AB (63/3 ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000)
   11 ส.ค. 2555 โทร.0-3933-5400 , 08-1686-6603
 
12.สมาคมวิทยุสมัครเล่นสมุทรปราการ HS1AM (57/187 ม.1 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270)
   25 ส.ค. 2555 โทร.0-2389-5550


สำนักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ – ๖๐ ต่อ ๗๑๔ / ๐ ๒๖๗๐ ๘๘๘๘ / Call Center ๑๒๐๐
โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๓๙๙๓ ๐ ๒๒๙๐ ๕๒๓๓
http://www.nbtc.go.th
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 25, 2012, 04:45:45 PM โดย E20ZSY » บันทึกการเข้า

อย่าหวนคิดถึงอดีต อย่าเพ้อฝันถึงอนาคต แต่จงอยู่กับปัจจุบัน "การลงมือทำ ดีกว่าคำพูดที่สวยหรู" คุณก็ยิ่งใหญ่ได้ ถ้าลงมือทำ จะดีจะชั่วอยู่ที่..ตัวเรา 145.6375/145.150
E20ZSY
"ก่อนพูด เราเป็นนายคำพูด หลังพูด คำพูดเป็นนายเรา"
Administrator
Hero Member
*****
เพศ: ชาย
กระทู้: 8185


AMATEUR RADIO ASSOCIATION OF SARABURI

e20zsy-1@hotmail.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2012, 06:55:11 PM »

ใกล้ตรงใหน สมัครอบรมและสอบกันนะครับ
บันทึกการเข้า

อย่าหวนคิดถึงอดีต อย่าเพ้อฝันถึงอนาคต แต่จงอยู่กับปัจจุบัน "การลงมือทำ ดีกว่าคำพูดที่สวยหรู" คุณก็ยิ่งใหญ่ได้ ถ้าลงมือทำ จะดีจะชั่วอยู่ที่..ตัวเรา 145.6375/145.150
E20ZSY
"ก่อนพูด เราเป็นนายคำพูด หลังพูด คำพูดเป็นนายเรา"
Administrator
Hero Member
*****
เพศ: ชาย
กระทู้: 8185


AMATEUR RADIO ASSOCIATION OF SARABURI

e20zsy-1@hotmail.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2012, 09:14:13 AM »

เตรียมตัว เตรียมเอกสาร สำหรับผู้ที่สนใจ จะเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
3.รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 ใบ
4.ค่าสมัครอบรมและสอบ 1,000 บาท(ถ้วน)
บันทึกการเข้า

อย่าหวนคิดถึงอดีต อย่าเพ้อฝันถึงอนาคต แต่จงอยู่กับปัจจุบัน "การลงมือทำ ดีกว่าคำพูดที่สวยหรู" คุณก็ยิ่งใหญ่ได้ ถ้าลงมือทำ จะดีจะชั่วอยู่ที่..ตัวเรา 145.6375/145.150
E20ZSY
"ก่อนพูด เราเป็นนายคำพูด หลังพูด คำพูดเป็นนายเรา"
Administrator
Hero Member
*****
เพศ: ชาย
กระทู้: 8185


AMATEUR RADIO ASSOCIATION OF SARABURI

e20zsy-1@hotmail.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2012, 09:16:23 AM »

ใกล้จะหมดแล้วสำหรับใบสมัครเพื่อเข้ารับการอบรมและสอบฯของสมาคมสระบุรี รอบแรก จำนวน 500 ท่าน สนามสอบ หอประชุม อบจ.หลังเก่า ( หลังที่ดิน )
บันทึกการเข้า

อย่าหวนคิดถึงอดีต อย่าเพ้อฝันถึงอนาคต แต่จงอยู่กับปัจจุบัน "การลงมือทำ ดีกว่าคำพูดที่สวยหรู" คุณก็ยิ่งใหญ่ได้ ถ้าลงมือทำ จะดีจะชั่วอยู่ที่..ตัวเรา 145.6375/145.150
E20ZSY
"ก่อนพูด เราเป็นนายคำพูด หลังพูด คำพูดเป็นนายเรา"
Administrator
Hero Member
*****
เพศ: ชาย
กระทู้: 8185


AMATEUR RADIO ASSOCIATION OF SARABURI

e20zsy-1@hotmail.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 12:22:43 AM »

26 พ.ค. 55 รอบแรกเต็มแล้ว ครับ

บันทึกการเข้า

อย่าหวนคิดถึงอดีต อย่าเพ้อฝันถึงอนาคต แต่จงอยู่กับปัจจุบัน "การลงมือทำ ดีกว่าคำพูดที่สวยหรู" คุณก็ยิ่งใหญ่ได้ ถ้าลงมือทำ จะดีจะชั่วอยู่ที่..ตัวเรา 145.6375/145.150
E20ZSY
"ก่อนพูด เราเป็นนายคำพูด หลังพูด คำพูดเป็นนายเรา"
Administrator
Hero Member
*****
เพศ: ชาย
กระทู้: 8185


AMATEUR RADIO ASSOCIATION OF SARABURI

e20zsy-1@hotmail.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 12:32:18 PM »

ตรียมตัว เตรียมเอกสาร สำหรับผู้ที่สนใจ จะเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น รอบที่ 2
1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
3.รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 ใบ
4.ค่าสมัครอบรมและสอบ 1,000 บาท(ถ้วน)

รอบ 2 วันที่ 27 พ.ค. 55
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่....ตามนี้
E22EBZ  08 -  3298 -2888 นายกสมาคมฯ
E20WZE 08 - 1780 - 6403 อุปนายกสมาคมฯคนที่ 1
E21QXT  08 - 9037 - 0032 อุปนายกสมาคมฯคนที่ 2
HS1PZG  08 - 1347 - 0717 อุปนายกสมาคมฯคนที่ 3
E22DUZ 08-1833-4906

สถานที่อบรมและสอบ อบจ.หลังเก่า ข้างศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตัวเมืองสระบุรี
บันทึกการเข้า

อย่าหวนคิดถึงอดีต อย่าเพ้อฝันถึงอนาคต แต่จงอยู่กับปัจจุบัน "การลงมือทำ ดีกว่าคำพูดที่สวยหรู" คุณก็ยิ่งใหญ่ได้ ถ้าลงมือทำ จะดีจะชั่วอยู่ที่..ตัวเรา 145.6375/145.150
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.10 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!